Časopis Občan

Lokalni časopis Občan že 25. leto prejemajo prebivalci občine Litija v svoje domove. Ta jim prinaša novice in poročila o dogodkih, napovedi, obvestila služb ter nasploh utrip naše občine.

Časopis informira občane naše občine o življenju v naši lokalni skupnosti in do sedaj smo kot izdajatelji tega časopisa spoznali, da so ga ljudje sprejeli kot pomemben vir informacij. Radi ga berejo in tudi pošiljajo razne prispevke, kar dokazuje, da naši krajani potrebujejo in si želijo pisani medij.

Občan je neodvisni in nestrankarski časopis za litijsko občino. Uspešno opravlja temeljne naloge obveščanja javnosti. Je prepoznaven časopis z dolgoletno tradicijo in vse pomembnejši dejavnik informiranja.

Pod imenom Občan izhaja od leta 1998, pred tem pa se je časopis imenoval Litijski občan. Pokriva območje občine Litija in ga prejemajo vsa gospodinjstva brezplačno na dom.

Časopis se trži z reklamnimi oglasi, razpisi, zahvalami, od prispevkov političnih strank in občine Litja, kateri namenjamo določen prostor v časopisu za njeno promoviranje oz. za informacije iz služb občinske uprave, razne razpise, obvestila in podobno.

Naklada časopisa je 5.850 izvodov. Tiskan je na 70 ali 80g brezlesnem papirju. Velikost časopisa je zaprti A3 format. Vsaka druga stran je tiskana v barvni tehniki.

Časopis izhaja 20. v mesecu, praviloma na 16 straneh, format A3. Gradivo za objavo informacij in oglasov za tekoči mesec sprejema do 8. v mesecu.