Navodila za oddajo prispevkov za dopisnike

Pozdravljeni!
V letu 2011 smo v uredništvu sprejeli nekatera pravila, ki bi jih morali vsi, ki sodelujete pri sestavi časopisa Občan tudi upoštevati in se z njimi strinjati. Le tako bo časopis postal bolj pregleden, zanimivejši, predvsem pa bo v njem prostora za več aktualnih novic z novimi rubrikami in prostor za nove, sveže ideje.

1. Čas za oddajo prispevkov

Časopis ima predviden izid vedno 20. dan v mesecu. Rok za oddajo prispevkov je 8. dne v mesecu. To je za nas še sprejemljiv čas, da lahko kvalitetno predvidimo postavitev časopisa. Kdor se tega datuma zaradi upravičenih razlogov ne more držati, naj v uredništvo obvesti (po e-pošti ali po telefonu), da bo prispevek oddal kasneje. Prispevkov, ki bodo v uredništvo prispeli s 5 ali več dnevno zamudo, v trenutni številki ne moremo objaviti, lahko pa jih po dogovoru objavimo v naslednji številki Občana. Zaradi aktualnih dogodkov iz občine Litija bomo tudi bolj pozorni na tiste prispevke, ki bodo opisovali pretekle dogodke, starejše od meseca dni, saj teh zaradi prostora v časopisu ne bomo objavljali. Izjema bodo zanimive in aktualne tematike.

2. Kako oddati prispevke?

V uredništvu želimo, da vsebino, ki je namenjena nam, že predhodno pregledate in uredite, da imamo potem v uredništvu čim manj problemov. Prispevke oddajte v uredništvu osebno ali jih pošljite po pošti na naslov: Tiskarna ACO, za Občana, Cesta Dušana Kvedra 39, 1270 LITIJA na digitalnem mediju (CD, USB ključek…), oziroma po e-pošti: obcan@siol.net ali tiskarna.aco@siol.net. Kdor prispevke pošlje po pošti, mora prispevek oddati na mediju s priloženim natisnjenim besedilom oziroma fotografijo. Prispevki naj bodo napisani v Wordu, z označenim naslovom, napisanimi morebitnimi podnaslovi k slikam ter obveznim podpisom avtorja oziroma celotnim naslovom in kontaktom tistega, ki za članek odgovarja. Datoteko shranjujte s čim bolj ustreznimi imenom, da bomo že po naslovu datoteke lahko razbrali izvor in vsebino. Ta imena naj ne vsebujejo šumnikov in drugih posebnih znakov. Primer: «Drustvo Dole Proslava Januar.doc»

Vse fotografije, ki bi jih radi umestili med besedilo ne vstavljajte v Word, temveč njihovo želeno mesto v besedilu samo označite z besedami.

Primer: «ime fotografije.jpg»

Slike naj bodo pripete—shranjene dodatno, izven dokumenta, v formatu jpg, bmp, tif, ipd. Imena slik naj bodo smiselno poimenovana tako, da lahko iz imena razberemo, kam slike sodijo. Pri kvaliteti slik upoštevajte, da slike oddajate v čim boljši resoluciji, tiste, ki prinašate osebno, pa bomo kvalitetno preskenirali sami. Vedno naredite izbor fotografij, da ne prejemamo po več kot 4 slike k prispevku, saj nam prostor tega ne omogoča. V primeru, da gre za fotoreportažo, pa se z dopisnikom o objavi dogovorimo dodatno. Časopis izhaja v barvni (prva naslovna stran ter zadnja stran časopisa) in enobarvni tehniki (notranje strani), zato se z obarvanjem besedil in barvami fotografij ne ukvarjajte preveč, saj za ustrezno kvaliteto poskrbimo v grafični pripravi časopisa. Če imate izdelane logotipe, embleme ali podobne črtne priloge, lahko te oddate v formatu cdr, ai, eps ali kot fotografijo. Te formate lahko mi brez predelave in izgube kvalitete uporabimo za objavo v časopisu. Za objavo zahval, spominskih besedil in malih oglasov veljajo enaka navodila kot pri oddaji prispevkov.

3. Omejitve objave

Vse objave v Občanu se objavljajo v skladu z uredniško politiko in pravili novinarske etike. Zaradi prevelikega obsega in števila prispevkov smo število vrstic, ki jih napišete v Wordu omejili s 20 vrsticami. To velja za prispevke, ki zajemajo novice, kulturne in aktualne dogodke. Če gre za posebne objave s strani društev in javnih ustanov, smo to omejili na 30-50 vrstic, kar obsega maksimalno 1 – 1,5 tipkane strani. Vsi prispevki, ki bodo daljši, bodo krajšani v uredništvu, kdor pa želi objaviti celotno besedilo, se zanj naredi oceno za doplačilo po veljavnem ceniku oglaševanja oziroma po dogovoru. Fotografije, ki so objavljene v prispevku, ne štejejo v celotno oceno prostora, ki ga prispevek ima v končni obliki časopisa. Za vse dosedanje dopisnike, ki imajo posebne pogoje in stalna mesta v časopisa ta pravila ne veljajo in se o plačevanju prispevkov dogovorijo v začetku aktualnega leta. To velja tudi za vse tiste, ki bi radi zakupili stalno mesto v časopisu, zato naj se v takšnem primeru pravočasno obrnejo na uredništvo.

4. Naročene objave

V uredništvu se lahko dogovorite tudi za naročene prispevke, ki jih sestavimo skupaj z novinarjem in fotografom in se obračunajo v dogovoru z naročnikom glede na vrsto opravljenih storitev in obseg objave v časopisu. Za takšne prispevke je potrebna predhodna rezervacija in najava, vsaj 3 tedne pred objavo.

Pravila se morda na prvi pogled zdijo obsežna, vendar najbolj bistveno lahko povzamemo v dveh stavkih – prispevki naj bodo čim bolj jedrnati, oddajte pa jih do 8. v mesecu. Vsekakor ne želimo, da bi koga od dosedanjih dopisnikov odvrnili od pisanja prispevkov, saj Občana ustvarjate prav dopisniki. Mi kot uredništvo si želimo le, da bi bil časopis zanimiv čim večjemu občinstvu in upamo, da bomo s temi in drugimi navodili to čim prej dosegli.