Litija

Lega Litije

Občina Litija leži v zahodnem delu Posavskega hribovja in hkrati v središču Slovenije, saj se na njenem ozemlju nahaja tudi GEOSS—geometrično središče Slovenije. Mesto Litija je lokalno središče občine, 37 km jugovzhodno od Ljubljane, v dolini najdaljše slovenske reke Save, kjer je oblikovala razpoznaven in hkrati največji ovinek na ozemlju Republike Slovenije.

Litija v 17. stoletju

Litija v 17. stoletju po Valvasorju.

Poleg reke sta za Občino Litija in njeno razpoznavnost pomembni še dve prometnici: glavna cesta Ljubljana – Trbovlje in železnica Ljubljana – Zidani Most, ki je del prve železnice na Slovenskem Dunaj – Trst. Blizu Litije poteka tudi litijska geološka prelomnica, vzdolž katere se kaj radi sprožajo bolj ali manj močni potresni sunki. Občina Litija meji na Mestno občino Ljubljana, Dol pri Ljubljani, Moravče, Zagorje, Radeče, Sevnico, Trebnje in Šmartno pri Litiji. Obsega dobrih 227 km2 in 107 naselij, v katerih živi 14.663 prebivalcev. V občini je 12 krajevnih skupnosti (KS Breg-Tenetiše, KS Jevnica, KS Kresnice, KS Ribče, KS Sava, KS Spodnji Log, KS Hotič, KS Dole, KS Gabrovka, KS Konjšica, KS Polšnik, KS Vače) in Mestna skupnost Litija, ki ima poseben status.

Martin Brilej, Litija 2011