Litija danes

Litija se je pričela vidnejše spreminjati zlasti po letu 1970, ko se je pričela intenzivnejša stanovanjska gradnja. Na desnem bregu Save je na delu bivšega litijskega polja zraslo veliko blokovsko naselje, na Grbinu pa individualna stanovanjska gradnja. Tudi na levem bregu Save, ki se je do leta 1954 imenoval Gradec, se je v teh letih stanovanjska gradnja zelo razširila. Nastalo je novo blokovsko naselje na Stavbah, v Gradcu pa pretežno individualna stanovanjska gradnja. Po letu 1970 so nastale tudi velike infrastrukturne spremembe. Leta 1973 je bil namesto starega lesenega mostu zgrajen nov železobetonski, po katerem teče glavna državna cesta. Zgrajen je bil tudi nadvoz preko železnice, kar je Litijo precej spremenilo.

Litija

Litija je glavno mesto občine Litija.

Po letu 1970 so bili v Litiji zgrajeni tudi mnogi objekti javnega pomena, kot Osnovna šola Gradec, dva otroška vrtca, prizidek k Osnovni šoli Litija, zdravstveni dom, občinska poslovno stanovanjska zgradba in športna dvorana. Vsi so bili v glavnem zgrajeni tudi s samoprispevkom občanov. Prvotna gospodarska struktura v občini se je po osamosvojitvi Slovenije leta 1991 začela spreminjati. Od prejšnjih nosilnih panog, sta ostali še tekstilna in lesna industrija, vendar z manjšim številom zaposlenih, usnjarska pa je zamrla. Nastajati pa so začela nova, manjša podjetja in obrtne dejavnosti, ki pa dotedanje zaposlenosti niso uspela nadomestiti, zato je večina prebivalcev zaposlena v drugih krajih, zlasti v Ljubljani.

Sicer pa je v Litiji, kot občinskemu središču, poleg dveh osnovnih šol še gimnazija, dva vrtca, Okrajno sodišče, Upravna enota, dve banki in zavarovalnici, pošta in druge dejavnosti javnega značaja. Litija ima pestro kulturno dejavnost. Osrednji kulturni ustanovi sta Kulturni center in Knjižnica Litija, ki je v obnovljeni zgradbi bivšega okrajnega glavarstva iz Avstro-Ogrske. V Litiji in drugih krajih pa delujejo tudi številna ljubiteljska kulturna društva. Tudi šport je v Litiji in drugih delih občine raznovrsten, saj delujejo mnogi klubi, med drugimi tudi trije nogometni, košarkarski, teniški, rokometni, malo nogometni, rafting klub in planinsko društvo.

Martin Brilej, Litija 2011